Termijnen in het erfrecht

Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in erfrecht. Een overlijden van een dierbare is al moeilijk genoeg, daarbij schiet het er nog al eens bij in dat er belangrijke termijnen spelen waarmee u rekening moet houden. Sommige termijnen zijn verjaringstermijnen, andere termijnen zijn 'harde'  (verval) termijnen die specifiek te maken hebben met erfrechtelijke kwesties.  Daarnaast zijn er termijnen die zelf ingesteld kunnen worden, te denken valt aan de 'redelijke termijn' voor het inroepen van een legitieme portie. Laat u daarom ook altijd goed informeren en geef de zaak uit handen bij een erfrecht advocaat. Neem dan ook direct contact op.

Hieronder staat een overzicht van de termijnen, let wel dat dit geen volledig overzicht is (!) en er ook bijzondere uitzonderingen, voorwaarden, etc gelden die uw erfrecht advocaat u kan uitleggen.

Termijn ongedaan making wettelijke verdeling

Binnen 3 maanden na het overlijden kan de echtgenoot/ echtgenote de wettelijke verdeling ongedaan maken en dus aangeven dat hij/zij wil dat de wettelijke verdeling opzij wordt gezet. Dit kan alleen als er daadwerkelijke een wettelijke verdeling van toepassing is, dus een verdeling op grond van de wet of op grond van een testament. 

Termijn uitoefening wilsrechten

Wilsrechten zijn rechten die kinderen kunnen inroepen als de langstlevende ouder bijvoorbeeld van plan is om te hertrouwen waardoor een bepaald goed of geldbedrag aan het kind moet worden overgedragen voordat de langstlevende hertrouwt. Binnen 3 maanden na het ontstaan van een wilsrecht, moet dit schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de kantonrechter.

Termijn beroep op vruchtgebruik langstlevende

De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner moet binnen 6 maanden na het overlijden van de partner het vruchtgebruik van de echtelijke woning en/ of inboedel opeisen. Voor andere goederen geldt de termijn van een jaar. Binnen 1 jaar en 3 maanden moet er ook werkelijk actie zijn ondernomen.

Termijn som ineens voor kosten levensonderhoud of vergoeding voor werk kind

In sommige gevallen kan een minderjarig kind (of tot en met de leeftijd van 21 jaren indien het kind studeert) een 'som ineens' vorderen voor de opvoeding en verzorging of studie of voor 'verrichte werkzaamheden' in bijvoorbeeid het bedrijf van de ouder, waartegen geen reeele vergoeding heeft gestaan. Die aanspraak moet binnen 9 maanden na overlijden gedaan worden. Hier geldt ook weer dat binnen 1 jaar na het overlijden actie moet worden ondernomen.

Termijn voor vernietiging testament

Denkbaar is dat een testament onder bedreiging, bedrog of dwaling is opgemaakt, of onder andere bijzondere omstandigheden of bepalingen zijn opgenomen. In die gevallen is het testament soms vernietigbaar. Een (potentieel) erfgenaam moet dan binnen 1 jaar na het bekend raken met het overlijden van erflater of binnen 1 jaar na het bekend raken met het testament, de procedure tot vernietiging van het testament starten.

Termijn beroep op legitieme portie

Een erflater kan een kind onterven maar dan nog bestaat het recht op de legitieme portie. Uiterlijk binnen 5 jaar na het overlijden moet de erfgenaam een beroep doen op de legitieme portie

Termijn opeisbaarheid legitieme portie en legaat

In het verlengde van het voorgaande kunnen de legitieme portie en legaten pas 6 maanden na het overlijden opeisbaar zijn. Denkbaar is wel dat ervoor wordt gekozen dit eerder uit te keren. 

Termijn automatisch beneficiair aanvaarden

Indien een erfgenaam de erfenis beneficiar heeft aanvaard, dan moet de andere erfgenaam binnen 3 maanden nadat deze keuze bekend is, ook een keuze maken anders aanvaard de tweede erfgenaam automatisch ook beneficiar. 

Termijn aanvaarding of verwerping voor minderjarige erfgenaam

De wettelijk vertegenwoordiger van een kind dat erfgenaam is, moet binnen 3 maanden na overlijden een verklaring van beneficiaire aanvaarding of verwerping afleggen.

Termijn alsnog beneficiair aanvaarden na zuiver aanvaarden

Indien een erfgenaam de erfenis zuiver aanvaard maar tot de ontdekking komt dat er ineens schulden zijn of het testament is nadelig, dan kan de kantonrechter binnen 3 maanden na deze ontdekking verzocht worden om alsnog beneficiar te mogen aanvaarden.

Termijn uitdelingslijst vereffening

Een vereffenaar zal ter vereffening van de nalatenschap een lijst ‘openbaar’ maken. Indien een erfgenaam het oneens is met die lijst, dan moet daartegen binnen 1 maand in verzet worden gekomen. 

Termijn hoger beroep tegen beslissing rechter-commissaris in kader vereffening

Als er schuldeisers zijn, dan kan de rechter-commissaris in het kader van de vereffening beslissingen nemen in het belang van de schuldeisers. Tegen die beslissing kan in bepaalde gevallen binnen 5 dagen door de erfgenaam hoger beroep worden ingesteld. 

Meer informatie over erfrecht

Heeft u vragen over erfrecht of andere zaken binnen het familierecht?  Bel (06-29415186) of mail uw erfrecht advocaat voor een advies

Dit artikel werd eerder in verkorte vorm gepubliceerd op erven-online.nl een initiatief van de Nederlandse Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).

LEGAAT VAN DE LEGITIEME PORTIE

Er is tijdens het leven een schenking gedaan aan een van de erfgenamen, welke gevolgen heeft dit voor de legitieme portie? N...

Lees meer

ERFRECHT LEGITIEME PORTIE EN GIFTEN

Kan een erflater door het doen van schenkingen de legitieme portie (doelbewust) verkleinen? In de wet wordt een onderscheid gem...

Lees meer
Archief
 • Erfrecht

  Erfrecht

  Advocaat verdeling erfenis Mona Raaijmakers helpt bij de vaak complexe afwikkeling van erfenissen.

  Lees meer
 • Huurgeschil

  Huurgeschil

  Mona Raaijmakers is gespecialiseerd in het huurrecht en kan u snel helpen.

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.