Erfrecht

Dé erfecht advocaat in Amsterdam - problemen met de erfenis? Of heeft u hulp nodig bij de erfenis

Rondom de nalatenschap / erfenis ontstaan helaas regelmatig conflicten binnen de familiekring. Soms wordt uit onverwachte hoek een claim gelegd op een erfenis. In andere gevallen ontstaat discussie over de correcte verdeling. Als erfrecht advocaat heb ik veel ervaring en ben ik u graag van dienst. Ik ben iemand die met u meedenkt en die opkomt voor uw belangen

Wat veel erfrechtzaken complex maakt zijn de (verre) familiebanden. Sommige zaken zijn in een testament vastgelegd. Maar er zijn ook wettelijke bepalingen die gevolgd moeten worden. Juist dan is het van belang dat u weet wat uw mogelijkheden zijn. Maak dan gebruik van de expertise en jarenlange ervaring in erfecht van Holland Advocatenkantoor te Amsterdam! Bel voor informatie of mail ons. Dan bespreken we samen hoe we u het beste kunnen helpen. Werkzaam door heel Nederland, ook na kantooruren bereikbaar, kundig, efficient, daadkrachtig. Tijdens een vrijblijvend gesprek neem ik dit graag met u door. Neem contact op.

Het erfrecht is een vrij complex rechtsgebied waarvoor u een specialist nodig hebt. Ik behandel dagelijks erfrechtelijke problemen die gaan over onderwerpen zoals kindsdeel, legitieme portie, testamenten en executeurs. Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Lees daarover op deze website, als u vrijblijvend een toelichting of advies wilt, neemt u dan contact op. U krijgt altijd binnen 24 uur reactie.

Testamenten opgemaakt voor 2003

Na 2013 is het erfrecht op een paar belangrijke punten vernieuwd. Zo is de erfrechtelijke positie van de langstlevende partner verbeterd.  De belangrijkste wijziging in het nieuwe erfrecht is de volgende: bij gehuwde ouders met kinderen gaan, na het overlijden van de ouder die het eerst sterft, alle goederen van rechtswege naar de langstlevende.  De kinderen ontvangen hun erfdeel in de vorm van een geldvordering op de langstlevende ouder, maar kunnen deze geldvordering in beginsel pas opeisen als de langstlevende ouder zelf overlijdt of failliet gaat (of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op die langstlevende ouder van toepassing wordt verklaard). Dit is bet systeem van  de ‘wettelijke verdeling’.

Het nieuwe erfrecht kent nog de volgende wijzigingen: 

Een som ineens voor  minderjarige kinderen voor zover nodig ter verzorging en opvoeding; of voor meerderjarige kinderen tot 21 jaar voor levensonderhoud en studie;  als redelijke vergoeding voor het zonder evenredige beloning doen van arbeid in de huishouding van de erflater of in het door hem uitgeoefende bedrijf of beroep. 

Ook kan de erflater bij testament een executeur benoemen die erfgenamen nu niet meer ter zijde kunnen schuiven. 

Voor meer informatie over het nieuwe erfrecht kunt u contact met mij opnemen. 

Kindsdeel erfenis

Als er sprake is van een wettelijke verdeling of van een ouderlijke boedelverdeling dan hebt u mogelijk recht op een kindsdeel. Ik kan voor u uitzoeken welke situatie op u van toepassing is. In beide gevallen moet u genoegen nemen met een geldvordering op uw langstlevende (stief-)ouder. U hebt geen recht op goederen en dat geldbedrag is niet direct opeisbaar. In de wet staat wanneer uw kindsdeel wel opeisbaar wordt. U kunt hier meer informatie over kindsdeel erfenis vinden.

Testament

In een testament staat wie de erfgenamen zijn en daarin mag worden afgeweken van de wet. Kinderen en langstlevenden kunnen onterfd worden en de executeur kan daarin benoemd worden.  

Is er geen testament opgesteld? De wet bepaalt dan wie de erfgenamen zijn.  

Schoonfamilie en stiefkinderen tellen voor de wet niet mee als erfgenamen, echtgenoten en geregistreerde partners tellen wel mee.  

Wilt u weten welke voordelen u kunt genieten bij het testament of hoe u er het maximale uit kunt halen ? Bel direct voor advies. 

Legitieme portie 

Bent u als kind onterft? Dan hebt u altijd nog recht op uw legitieme portie. Bent u als langstlevende onterft? Dan kunt u aanspraak maken op een bedrag die voldoet aan een ‘passend verzorgingsniveau’.  Erflater kan daarvan niet bij testament afwijken. Als u een beroep wilt doen op dit soort rechten, dan moet u daar snel mee zijn. Neem daarom direct contact met mij op. 

Hoe hoog is de legitieme portie? Dat is de helft van uw aandeel in de erfenis. Dit aandeel wordt berekend over de legitimaire massa.  Deze is vaak groter dan op het eerste gezicht lijkt omdat giften aan andere erfgenamen ook mee kunnen tellen. Uw ouder kan bijvoorbeeld voor het overlijden, andere erfgenamen hebben bevoordeeld zodat uw portie kleiner wordt. De wet heeft hier echter een stokje voor gestoken. Neem contact op met mij op om uit te zoeken hoe ik er het maximale voor u uit kan halen. 

De executeur van de erfenis

De executeur is bij testament benoemd om de erfenis gereed te maken voor verdeling. Ook de executeur kan onderwerp van een juridische strijd worden. Als de executeur zich niet naar behoren gedraagt of juist wel maar de erfgenamen zijn functioneren in twijfel trekken, kan ik de executeur hierin bijstaan. Lees hier meer over de rol van executeur. Neem contact met mij op voor meer informatie. 

Verdelen van de erfenis

Na het voldoen van alle schuldeisers van de erflater, komen we toe aan het verdelen van de erfenis. Daarbij ontstaat geregeld onenigheid over wie wat toekomt. Een erfgenaam kan terecht of onterecht de verdeling van de erfenis blokkeren. In dat geval kunnen wij eventueel naar de rechter stappen om de door u gewenste verdeling mogelijk te maken. Vaak zijn erfgenamen nadat ik hun rechtspositie heb bepaald, ook bereid om te schikken nog voordat een juridische procedure aanvangt. Neem contact met mij op voor meer informatie.  

Legaat

In een testament kan een legaat staan. U komt dan bijvoorbeeld een geldbedrag, goed of recht van vruchtgebruik van een goed toe. U kunt daarom aanspraak maken tegenover de andere erfgenamen. Wacht niet te lang met het inroepen van dit recht. Als de erfgenamen niet vrijwillig overgaan tot uitbetalen dan kunt u ze een ingebrekestelling sturen en rente over het legaat vorderen voor de duur dat zij in verzuim zijn. Bel mij voor meer informatie hierover. 

Wat ik voor u kan betekenen: 

 • U uitleggen en berekenen wat het testament voor u betekent en kijken hoe ik er voor u het maximale uit kan halen; 
 • Het opeisen van een legaat; 
 • Berekenen van uw kindsdeel; 
 • Berekenen en opeisen van uw legitieme portie; 
 • Uw erfrechtelijke positie bepalen als u ongehuwd samenwoont; 
 • Vereffenen van uw nalatenschap; 
 • U adviseren wanneer het verwerpen van een nalatenschap voor u voordeliger is; 
 • Uitzoeken wie de erfgenamen zijn; 
 • Uitzoeken wie ontvangers van giften zijn zodat uw aandeel vergroot wordt of; 
 • Schenkingen en giften zo veel mogelijk uitsluiten van de legitimaire massa zodat uw aandeel intact blijft of vermeerderd; 
 • Bij de rechtbank laten ontslaan van een executeur; 
 • Oplossingen van problemen rondom vruchtgebruik. 

Advies nodig bij erfrecht of de erfenis? Neem contact op.

LEGAAT VAN DE LEGITIEME PORTIE

Er is tijdens het leven een schenking gedaan aan een van de erfgenamen, welke gevolgen heeft dit voor de legitieme portie? N...

Lees meer

ERFRECHT LEGITIEME PORTIE EN GIFTEN

Kan een erflater door het doen van schenkingen de legitieme portie (doelbewust) verkleinen? In de wet wordt een onderscheid gem...

Lees meer
Archief
 • Erfrecht

  Erfrecht

  Advocaat verdeling erfenis Mona Raaijmakers helpt bij de vaak complexe afwikkeling van erfenissen.

  Lees meer
 • Huurgeschil

  Huurgeschil

  Mona Raaijmakers is gespecialiseerd in het huurrecht en kan u snel helpen.

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.